fbpx

בצעי רישום עבור שתלי Motiva Implants® שלך

השתמשי בכרטיס הזיהוי שלך Motiva Implants® ID Card (מספר הזיהוי שלך של שתלי ®Motiva Implants), כדי לבצע רישום של השתלים שלך עם מספר סידורי תקף במהלך 90 הימים הראשונים שלאחר הניתוח. באפשרותך להירשם באמצעות אפליקציית MotivaImagine™ או באתר האינטרנט בכתובת:

https://register.motivaimplants.com/patient/register

מחויבות לבריאות השד

חברת מעבדות Establishment Labs S.A ממליצה לכל אישה להקפיד לערוך בדיקת שד מדי שנה.

הטכנולוגיה שבה נעשה שימוש לבדיקת שד מתאימה בדרך כלל לשתלי סיליקון לחזה. עם זאת, חשוב ליידע את הרופא המטפל שלך בכך שיש לך שתלים בחזה.

Always Confident Warranty®

תעודת אחריות ופוליסה חלופית

בכפוף להמלצות ארגון ה־FDA, מספקת חברת מעבדות Establishment Labs אחריות מוגבלת, המכסה את מגוון מוצרי ®Motiva Implants, ומחויבת לספק מוצר חלופי במקרה של קרע במהלך אורך חיי השתל.

חברת מעבדות Establishment Labs מספקת סיוע במקרים של התכווצות המעטפת בדרגה 3 ו־4, על פי סולם Baker Grades, דרך תכנית הפוליסה שלה להחלפת מוצר.

נוסף על כך, יש שתי תכניות אחריות מורחבות שונות הזמינות עבור כל המוצרים, במקרה של קרע או של התכווצות המעטפת בדרגה 3 או 4 על פי סולם Baker Grades, אשר עשויות לספק סיוע כספי מתאים לניתוח חוזר, במקרה של החלפת שתלים.

כמו כן, אפשר לקבל במסגרת תכנית האחריות Motiva Program™ לשנתיים עבור שתלי ®Motiva Implants עד 1,000$ בסיוע כספי לכל שתל פגום.

אנא עייני במידע על אודות תהליך הרישום, התנאים, ההתניות, החלת תכניות אחריות מורחבות ותנאי האחריות של התכנית שלנו Always Confident Warranty® 

באתר: www.motivaimplants.com

במקרים מיוחדים, שאלי לגבי התכנית שלנו המובילה בתעשייה, Always Confident Support Program®

סגירת תפריט
דילוג לתוכן